Sosyal Medya'da Takip Edin
Kütahya | 13:03 (Gmt +3) Hava Durumu
Türkiye'den yurtdışına para transferi için herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Türkiye'den yurtdışına para transferi için herhangi bir kısıtlama var mıdır?

DYY Kanununun 3. maddesinde, yabancı yatırımcıların net karı, temettü, bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışından veya tasfiyesinden elde edilen gelirleri, tazminat ödemelerini, lisans, yönetim ve benzeri sözleşmelerden doğan tutarları ve bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla dış kredilerden kaynaklanan geri ödemeler ve faiz ödemelerini serbestçe transfer edebileceğini belirtilmiştir.